ทุนนักเรียนเรียนดี GPA3.25 ทุนละ 2,000 ปอนด์ ปริญญาโททุกสาขา ไม่ จำกัดจำนวนทุน!! 

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดนิยมจากมหาวิทยาลัยในไทย และได้รับ offer letter ให้เข้าศึกษาปริญญาโททุกสาขายกเว้น MBA ณ มหาวิทยาลัย Essex เพื่อศึกษาปีการศึกษา 2013/2014 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 จะได้รับทุนการศึกษา 2,000

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนตุลาคม 2556

อ่านเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขของทุนนี้ ได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

 

 

n      Academic Excellence International Masters Scholarship ( 2,000)

n      Master Degree (Excluding MBA) , University of Essex 2013/2014